Laatste wilsbeschikking

Inhoud

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. 

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

 • of je kiest voor een begrafenis of een crematie
 • wat er met je as gebeurt bij crematie:
  - Begraving op een begraafplaats
  - Bijzetting in een urnenmuur ( columbarium) of urnenveld 
  - Verstrooiing op de strooiweide of in de zee
  - Begraving, verstrooiing of bewaring van je as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn 
 • en of je een uitvaartcontract hebt

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren.

Voorwaarden

Wie kan een laatste wilsbeschikking aanvragen? 

 • Elke meerderjarige
 • De ouders/voogd in naam van een minderjarige
  Vanaf 16 jaar kan de minderjarige de beslissing wijzigen.

Procedure

Je maak een afspraak bij de dienst burgerzaken. Je maakt er een ondertekende en gedateerde verklaring op. Deze verklaring wordt geregistreerd in het Rijksregister. 

Wat meebrengen

​Identiteitskaart​

Meer infoVoor wie

Burger