Wilsverklaring euthanasie

Inhoud

​​​​​​Je kan bij de dienst burgerzaken een wilsverklaring euthanasie laten registreren.
Je drukt daarmee je wil uit - wanneer je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest - om euthanasie te laten uitvoeren.

Voorwaarden

Om een wilsverklaring voor euthanasie op te stellen en te laten registreren, moet(en):

 • je meerderjarig zijn (of ontvoogd minderjarig)
 • je handelsbekwaam zijn
 • 2 meerderjarige getuigen de verklaring mee ondertekenen. Minstens 1 van de 2 getuigen mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de persoon en mag dus geen familielid of begunstigde in het testament zijn. ​
 • opgesteld zijn volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
 • opgesteld zijn uit vrije wil (en dus niet onder externe druk)
 
Om een wilsverklaring voor euthanasie op te stellen en te laten registreren, moet je:

Procedure

 • Het formulier euthanasieverklaring (bij de dienst burgerzaken te verkrijgen) moet volledig worden ingevuld
 • Je maakt geen gebruik van Tipp-ex of doorstrepingen
 • Je vult het formulier best in met blauwe inkt
 • De twee getuigen en eventuele vertrouwenspersoon dienen het formulier mee te ondertekenen.

Maak een afspraak bij de dienst burgerzaken om de wilsverklaring te laten registreren.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. 

Hoe lang geldig?

De euthanasieverklaring afgelegd na 2 april 2020 is onbeperkt geldig. 

Een euthanasieverklaring van voor 2 april 2020 is 5 jaar geldig. Je moet zelf letten op de vervaltermijn. 

Wat meebrengen

 • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring
 • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
 • indien van toepassing: medisch getuigschrift dat bevestigt dat de aanvrager het formulier zelf niet kan ondertekenen/opstellen​

Meer info

https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/euthaconsult

Voor wie

Burger