Huwelijk

Inhoud

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Je kan huwen met iemand van het andere of van hetzelfde geslacht. ​​Het huwelijk vindt plaats in het Koetshuis, Bisschopslaan 1.

Je kan de datum voor het huwelijk reeds 2 jaar op voorhand vastleggen.
Dit kan telefonisch: 014 61 19 71 of per e-mail: burgerzaken@beerse.be of je maakt een afspraak bij de dienst burgerzaken.

Je kan huwen op:

 • maandag van 13 tot 15 uur
 • maandagavond tussen 18 en 20 uur
 • dinsdag tot vrijdag van 9 tot 15 uur
 • zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Er worden GEEN huwelijken voltrokken op zondagen. 

De burgerlijke plechtigheid duurt ongeveer 15 minuten.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen huwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • je moet minimaal 18 jaar zijn. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn
 • je moet het huwelijk uit vrije wil aangaan
 • je mag niet tegelijk met iemand anders gehuwd zijn
 • er mag geen nauw bloed- of aanverwantschap zijn tussen de partners


De voorwaarden voor niet Belgen​ worden bepaald door hun eigen nationale wet.​

Procedure

Ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum moet je de huwelijksaangifte ondertekenen bij de dienst burgerzaken waar éé​n van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.​

Wonen beide partners in het buitenland? Dan kan je aangifte doen in

 • de laatste woonplaats van jou of je partner

 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van jou of je partner

 • de geboorteplaats van jou of je partner

Op de huwelijksdag zelf word je door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden. De ambtenaar maakt een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal. Eventueel kan je getuigen aanduiden ( maximum 4) om aanwezig te zijn bij de huwelijksvoltrekking en om de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige moet meerderjarig zijn maar hoeft geen bloedverwant te zijn.

Het burgerlijk huwelijk kan pas voltrokken worden minimaal 14 dagen en maximaal 6 maanden na de huwelijksaangifte, op voorwaarde dat alle documenten in orde zijn. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.​

Wat meebrengen

Voor de huwelijksaangifte moet elke partner volgende documenten bezorgen:

 • identiteitskaart/ paspoort van beide partners
 • schriftelijke toestemming huwelijksaangifte als slechts één van de partners aanwezig is
  Ben je nog in het buitenland? Dan laat je deze toestemming wettigen door een notaris of plaatselijke overheid in het buitenland
 • een afschrift van je ​geboorteakte als je niet in België bent geboren
 • een bewijs van ongehuwde staat (niet nodig als je altijd in België hebt gewoond, of je dit reeds eerder bewezen hebt en nog steeds in België woont)
 • een bewijs van ontbinding van elk vorig huwelijk dat niet in België is ontbonden
 • eventueel de gegevens van de getuigen. Naam, voornaam, geboortedatum, adres en indien mogelijk het rijksregisternummer​
 • voor niet-Belgen: een bewijs van nationaliteit als je niet in België bent ingeschreven
 • voor niet-Europeanen: een geldig nationaal paspoort
 • voor Europeanen: een geldig Europees paspoort of Europese identiteitskaart​
  • een bewijs van woonst in het buitenland
  • een bewijs van de wetgeving van dat land


OPGELET!
Alle stukken die in het buitenland zijn opgesteld moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.​

Kostprijs

De huwelijksvoltrekking is gratis. De kostprijs voor het trouwboekje bedraagt 30 euro.  Bij het ondertekenen van de huwelijksaangifte worden de kosten verrekend.

Voor wie

Burger