Noodkap

Inhoud

Om bomen te vellen die een acuut gevaar vormen, moet de burgemeester schriftelijke toestemming geven. Enkel wanneer het gaat om bomen in bosverband, moet men contact opnemen met het Agentschap Natuur en Bos.
 
Acuut gevaar dreigt:

 • direct gevaar om personen te verwonden
 • direct gevaar om eigendommen te beschadigen
 • direct gevaar voor andere bomen (bv. snelvermeerderende ziekte)

Direct gevaar moet hierbij worden geïnterpreteerd als sneller voorkomend dan de termijnen die voorzien zijn in de normale vergunningsprocedure.

Meer informatie betreffende acuut gevaar kan je vinden op de site​ van het Agentschap Natuur en Bos.

Voorwaarden

De bomen maken geen deel uit van een bos.

Procedure

 • Ga eerst na of het gaat om bomen in bosverband. Indien in bosverband, is ANB de vergunningverlenende instantie.
 • Vul het aanvraagformulier zo duidelijk mogelijk in en voeg de nodige bewijsstukken toe.
  • Geef hierbij aan welke fysische mankementen en/of externe aantastingen er zichtbaar zijn.
  • Omschrijf de bomen goed. Voor monumentale bomen (die min. 80 jaar oud zijn) geldt immers een speciale procedure.
 • De ploegbaas groen wordt om advies gevraagd en bevestigt of het om acuut gevaar gaat.
 • Bij gunstig advies maken we een burgemeesterbesluit op.​ Dit wordt je na ondertekening digitaal of per post bezorgd.

Voor wie

Burger