Afwijken van verkavelingsvoorschriften

Inhoud

De voorschriften van een geldende verkaveling leggen vast op welke manier er binnen een verkaveling mag gebouwd worden, wat de minimale en maximale hoogte van de gebouwen mogen zijn, de materiaalkeuze, en dergelijke meer. Deze verkavelingsvoorschriften zorgen er voor dat er binnen de verkaveling kan gestreefd worden naar een bepaalde uniformiteit. De bevoegde overheid kan beslissen een beperkte afwijking op de verkavelingsvoorschriften toe te staan. De afwijkingen gelden enkel voor de kavel waarop de aanvraag betrekking heeft.

Verkaveling ouder dan 15 jaar

Verkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar zijn geen weigeringsgrond voor aanvragen tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Dit betekent niet dat die voorschriften 'verdwijnen'. Ze bestaan nog steeds en wie zich eraan houdt, zal procedurele voordelen genieten.

Wanneer men de voorschriften van een verkaveling niet wenst te volgen, geldt de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening zoals bij elke andere aanvraag binnen woongebied.

Verkaveling jonger dan 15 jaar

Afwijkingen kunnen niet worden toegestaan voor:

  • de bestemming
  • de maximaal mogelijke vloerterreinindex
  • het aantal bouwlagen.

De afwijkingen op andere verkavelingsvoorschriften in een verkaveling niet ouder dan 15 jaar moeten beperkt van aard zijn en kunnen enkel toegestaan worden voor afwijkingen met betrekking tot perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen. Een afwijking zorgt er voor dat er in de vergunningsprocedure altijd een openbaar onderzoek wordt georganiseerd. Ook hier geldt de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening.‚Äč

Voor wie

Burger