Broedseizoen

Inhoud

Het vellen van bomen is niet zomaar toegestaan. Zo is er in veel gevallen een omgevingsvergunning voor het kappen van houtopstand vereist. Maar ook dan is het vellen niet altijd toegestaan. Zo gelden er tijdens het broedseizoen diverse aanvullende voorwaarden, welke dus ook in Vlaanderen gelden.
 
Juridisch gezien begint het broedseizoen in Vlaanderen op 15 maart en eindigt op 15 juli. In deze periode is het verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en/of te vernielen. Deze regel is ingesteld om de vogels en hun kroost te beschermen en te voorkomen dat broedende inheemse vogels hun nesten verlaten en de eieren niet uitkomen of het jong niet meer worden gevoed.

Verboden of niet?
Zolang je echter zeker weet dat je geen broedende vogels verstoort is het kappen en snoeien van bomen niet verboden, mits je uiteraard over de vereiste vergunningen/machtigingen beschikt. Let wel op: nesten zijn lang niet altijd goed te ontdekken, het doel van de vogels is immers om de nesten zo goed mogelijk te verstoppen zodat de natuurlijke vijanden ze niet opmerken.
 
Let ook op dat het verbod om bomen te vellen ook geldt voor bomen die in de buurt van vogelnesten staan, dus ook als er in de boom die je wilt (laten) kappen geen nest te vinden is.

Voor wie

Burger