Waterlopen

Inhoud

De provincie onderhoudt 2 400 km onbevaarbare waterlopen en kan daarin de hulp gebruiken van wakkere burgers die op tijd zaken melden om erger te voorkomen.
Via het meldpunt waterlopen kan je een melding ingeven.
 
Wat kun je melden?

 • overmatige of ongewenste plantengroei
 • boom of ander obstakel in de beek
 • zwerfvuil, verstopte vuilrooster
 • afkalvende oever, oeververzakking
 • wateroverlast, hoog waterpeil
 • zeldzame dieren of planten
 • pesticidengebruik in of naast de waterloop
 • inbreuken op afstandsregels​

Uitzonderingen

Voor volgende watergerelateerde onderwerpen is de provincie niet bevoegd.

 • Voor problemen met riolering kan je bij je rioolbeheerder terecht.
 • Voor drinkwaterproblemen contacteer je best je drinkwatermaatschappij
 • Baangrachten worden beheerd door de wegbeheerder.
 • Private grachten worden onderhouden door de aanpalende eigenaars of gebruikers.
 • Voor rattenbestrijding kan je terecht bij de dienst openbare werken van de gemeente.
 • Bevaarbare waterlopen zijn een bevoegdheid van de Vlaamse Overheid.
 • Onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie worden beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij.
 • Met vragen over visserij moet je bij het Agentschap Natuur & Bos zijn.

Heb je een dringend (overstromings-) probleem in je straat, woning of tuin? Dan bel je best meteen de brandweer (112).

Voor wie

Burger