Afvalkalender

Inhoud

Elk jaar krijg je thuis een afvalkalender. Daarop kan je terugvinden op welke dag welk afval wordt opgehaald. Je vindt er ook een beknopt overzicht van de sorteerregels.  

Voor de huis-aan-huis-ophaling van grof vuil moet je je vooraf telefonisch aanmelden bij IOK op het nummer 014 58 09 96 of mailen naar burgerzaken@beerse.be.

Belangrijk:

  • Sinds 2016 is de ophaling van snoeihout niet meer op afroep.
  • Enkel grof vuil wordt opgehaald op afroep: ten laatste 3 werkdagen voor de ophaling bel je IOK Afvalbeheer op het nummer 014 58 09 96 met de melding wat je meegeeft. Het grof vuil wordt gewogen. Je betaalt 10 euro vaste kost en het vastgestelde tarief van 0,27 euro/kg. Bij de ophaling van grof vuil worden geen huisvuilzakken meegenomen.
  • Je kan de ophalingen op afroep niet meer via e-formulier aanvragen maar enkel telefonisch.
  • Voor de ophaling van glas zijn er in Beerse twee verschillende sectoren. Weet je niet in welke sector je straat thuishoort? Kijk dan ook even op de achterkant van de kalender. 

Op de website van IOK kan je de digitale versie van de afvalkalender downloaden.

Mis voortaan geen enkele afvalophaling met de app Recycle!
De gratis app, ontwikkeld door Fost Plus, Bebat en Recupel in samenwerking met IOK Afvalbeheer geeft je alle info over de afvalinzamelingen aan de hand van een handige afvalkalender met herinneringen, sorteerinfo en een overzicht van de inzamelpunten in je buurt. De app is beschikbaar voor Android en Apple en je kan hem downloaden via de Apple App Store (iOS) en de Google Play Store (Android).
Maar ook als je geen smartphone of tablet hebt, kan je nog steeds de ophaalkalender in je digitale agenda online inlezen via www.iok.be.

Voor wie

Burger, Onderneming