Inkijken plannen

Inhoud

Ontving je geen plannen bij de aankoop van je nieuwe woning?
Wens je inzage in een vergund dossier?

Alle stedenbouwkundige documenten van de eigen woning kunnen geraadpleegd worden bij de dienst Omgeving.

Hoe inkijken?
Bij de dienst omgeving van de gemeente kan je op afspraak plannen van gebouwen en constructies inkijken. Dit valt onder de toepassing van 'openbaarheid van bestuur'.

Kan ik een kopie krijgen?
Aangezien papieren plannen vaak zeer omvangrijk zijn, is het is niet mogelijk om via de dienst Omgeving een kopie te krijgen van de (oude) bouwplannen.
Plannen van digitale dossiers kunnen enkel bezorgd worden mits het voorleggen van een bewijs van eigendom of volmacht.

Ben je zelf geen eigenaar van de woning dan kan je bestuursdocumenten zoals vergunningen, bezwaarschriften, plannen en proces-verbalen ter inzage opvragen of een afschrift hiervan aanvragen. Meer informatie hierover vind je onder het opvragen van informatie in het kader van openbaarheid van bestuur.
 
Sommige documenten kunnen enkel bezorgd worden met de toestemming van de auteur (bv. de architect). Door het auteursrecht is het nemen van foto’s van een plan dan ook niet toegestaan.

Voor wie

Burger, Onderneming