Bekendmaking vergunning en aktename

Inhoud

​De bekendmaking van een beslissing gebeurt via het omgevingsloket, maar ook door het aanplakken van een gele affiche op de locatie van het project. In de gemeente Beerse gebeurt de aanplakking door de dienst openbare werken. Na de beroepsperiode komen ook zij de aanplakking weer verwijderen.
Tijdens de periode van de bekendmaking kunnen bepaalde stukken (inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's) van een dossiers geraadpleegd worden via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Door auteursrechtelijke bescherming kunnen gedetailleerde plannen niet online geraadpleegd worden. Als je het volledige dossier wil inkijken kan je terecht bij de dienst omgeving van de gemeente. Maak vooraf een afspraak.
 
De beslissing wordt bekendgemaakt door:

  • de aanplakking van een gele affiche ter plaatse
  • de publicatie op de website van de gemeente
  • de analoge of digitale terinzagelegging van de vergunningsaanvraag in het gemeentehuis
  • in sommige gevallen de publicatie in een dag- of weekblad

 
Zowel digitaal als analoog kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon beroep aantekenen tegen de beslissing van de bevoegde overheid.​ De termijn voor derden (bijvoorbeeld de buurman, …) om beroep aan te tekenen tegen de vergunningsbeslissing begint te lopen de dag na deze van de aanplakking en duurt 30 dagen.

Hoe je het beroepschrift moet opstellen, hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die deze heeft doorlopen.​ Zie "Meer info" onderaan de pagina.

Als je niet binnen die periode op de hoogte bent gebracht van een schorsend administratief beroep, mag je een vergunning in gebruik nemen binnen een termijn van 35 dagen die ingaat na de eerste dag van aanplakking.

Meer info

Beroep indienen: procedure: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroep-indienen-procedure

Voor wie

Burger, Onderneming