Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijk terras

Inhoud

Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras. Als je jouw terras permanent wilt opstellen, heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden en modaliteiten zijn vastgelegd in het UGP.

Het terrasseizoen loopt van 1 maart tot 5 november.
De vergunningen worden verleend voor een periode van maximum 3 jaar.

Procedure

Aanvraag tot het bekomen van de vegunning dient schriftelijk gericht aan het gemeentebestuur met alle gegevens nodig voor de beoordeling van de aanvraag zoals afmetingen, inplanting van de constructie. 

Wat meebrengen

  • gegevens van de uitbater van de handelszaak en een lijst van de verantwoordelijke personen (naam, adres en telefoonnummer) waarop men op elk moment beroep kan doen
  • afmetingen van het te plaatsen terras
  • inplantingsplan waarop duidelijk de afmetingen zijn aangeduid van de plaats op de openbare ruimte die in beslag zal worden genomen
  • schriftelijk akkoord van de bewoners van het aanpalend pand indien van toepassing

Voor wie

Onderneming, Organisatie