Aangifte afwijking op de wekelijkse rustdag

Inhoud

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

Je kan als handelaar of ambachtsman afwijken van deze sluitingsdag ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden zoals wettelijke feestdagen, solden, feesten of jaarbeurzen en jaarmarkten.

Voorwaarden

  • je sluit jouw handelszaak 24 uur ononderbroken
  • je vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag
  • je houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan
  • het aantal afwijkingen ter gelegenheid van bijzondere omstandigheden is beperkt tot 15 dagen per jaar

Procedure

Je kiest jouw wekelijkse rustdag en het startuur van de sluiting (5 uur of 13 uur) en doet hiervan aangifte bij de gemeente waar de zaak gevestigd is.

Aanvragen voor afwijken van de vastgelegde sluitingsdag ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden zoals wettelijke feestdagen, solden, feesten of jaarbeurzen en jaarmarkten worden bij voorkeur ingediend met een gegroepeerde aanvraag.

Wat meebrengen

  • namen van de handelaars die de afwijking op de wekelijkse rustdag aanvragen
  • datums van de afwijkingsperiode

Kostprijs

De aangifte van de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.

Voor wie

Onderneming