Parkeerplaats voor personen met een handicap - aanvraag

Inhoud

Als je je door een handicap of aandoening moeilijk kan verplaatsen, kan je een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van jouw woning of jouw werk.

Voorwaarden

Je moet in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap, de aanvraag gebeurt via de sociale dienst van het OCMW.

Procedure

De dienst mobiliteit en de politie zal onderzoeken of de omstandigheden het toelaten een voorbehouden plaats te maken dicht bij jouw woning of jouw werk.

Wat meebrengen

  • parkeerkaart voor personen met een handicap
  • identiteitskaart

Voor wie

Burger