Huis-aan-huisinzameling van grofvuil

Inhoud

Alle huishoudelijk afval dat je niet in een restafvalzak of afvalcontainer kunt stoppen is grofvuil: huisraad, meubels, vloerbekleding, … Goederen die in goede staat zijn, kan je aan een kringwinkel bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten).

Opgelet: afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden, bouw- en sloopafval zijn geen grofvuil.

Procedure

De dagen dat er grof vuil wordt opgehaald, kan je terugvinden op de afvalkalender. Jouw grof vuil wordt enkel opgehaald op afroep. Bel ten laatste 3 weekdagen voor de ophaling IOK Afvalbeheer op het nummer 014 53 53 52 met de melding wat je meegeeft. Het grof vuil wordt gewogen. Je betaalt 10 euro vaste kost en het vastgestelde tarief van 0,27 euro/kg. Bij de ophaling van grof vuil worden geen huisvuilzakken meegenomen.

Voor wie

Burger