Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten

Inhoud

Broedt er een boerenzwaluw in jouw stal? Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder jouw dakgoot? Dan wordt jouw gastvrijheid beloond met een subsidie. Zowel de landbouwers als de eigenaars of huurders van huizen in woonwijken komen in aanmerking voor deze subsidie. Aanvragen moeten kunnen ingediend worden tussen 1 juni en 31 juli.

Voorwaarden

De woningen en/of andere gebouwen waar de zwaluwen zich nestelen, liggen in Beerse.

Je leeft de voorwaarden ter bescherming van de huis- of boerenzwaluwen strikt na nl.:

  • je houdt deze kolonie(s) instand door het afsteken of verwijderen van de nesten te voorkomen
  • je beperkt de hinder tijdens de broedperiode tot een minimum
  • je gaat akkoord met de controle van de kolonie in de periode tussen het broeden en uitvliegen van de jongen
  • je behoudt de nesten ook na de broedperiode.

Kostprijs

De subsidie wordt vastgelegd op basis van het aantal bewoonde nesten.

Voor wie

Onderneming, Organisatie, Burger