Jachtplan bekijken of aanpassen

Inhoud

In een jachtplan worden alle percelen opgenomen waar er gejaagd mag worden. Door de jachtplannen te raadplegen kan je ook meteen zien of er in jouw buurt gejaagd mag worden.

Jachtplannen zijn een dynamisch gegeven. Wordt jouw eigendom bijvoorbeeld foutief weergegeven als jachtterein? Dan kan je het jachtplan laten rechtzetten.

De opname van nieuwe eigendommen in een jachtplan kan vanaf nu enkel mits schriftelijke toestemming van de eigenaar. Als jouw eigendom op dit moment niet werd opgenomen in een jachtplan, hoef je je dus geen zorgen te maken dat dit zonder jouw medeweten zou gebeuren.

Procedure

De jachtplannen raadplegen

  • Ga naar geopunt.be.
  • Klik in de rechterkolom onder de tab 'Kaarten en plaatsen' op 'Natuur en milieu', vervolgens op 'Jacht' en dan op 'Jachtterreinen'.
  • De jachtterreinen zijn groen ingekleurd.

Een jachtplan aanpassen

  • Vul het formulier 'Aanvraag tot wijziging van een jachtplan' in.
  • Voeg voor elk perceel waarvoor je het jachtplan wilt laten aanpassen een schriftelijk bewijs van uw jachtrecht bij. Als je eigenaar bent van het perceel, volstaat een eigendomsakte of een aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.
  • Stuur het formulier per post of via mail naar de arrondissementscommissaris van de provincie waarin het perceel gelegen is. Je vindt de contactgegevens bovenaan het formulier.

Voor wie

Burger