Toestemming of machtiging voor een activiteit in een bos of natuurreservaat

Inhoud

Bossen en natuurreservaten zijn ideale plaatsen voor een wandeltocht, een ruitertocht, een oriëntatiewedstrijd,.... Maar sommige activiteiten houden risico's in voor deelnemers, andere bezoekers of de fauna en flora.

Afhankelijk van de mogelijkheden in het gebied en van de aard van de activiteit die je wilt organiseren,

 • moet je in bepaalde gevallen voor jouw eenmalige activiteit eerst een 'toestemming' en/of een 'machtiging' aanvragen
 • is het soms aangeraden jouw activiteit te melden.

Voorwaarden

 • De activiteit die je wilt organiseren moet overeenkomen met de mogelijkheden die de eigenaar of beheerder van het bos of natuurreservaat aanbiedt. Wat er mogelijk is, staat in de toegankelijkheidsregeling voor het gebied.
  Als jouw activiteit niet mogelijk is volgens de toegankelijkheidsregeling van het gebied, dan moet je een toestemming aanvragen bij de beheerder.
 • Daarnaast maakt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) onderscheid tussen risicovolle en niet-risicovolle activiteiten.
  • Als de activiteit risicovol is, dan moet je een machtiging (vergunning) aanvragen.
  • Als de activiteit niet-risicolvol is en geen toestemming vereist, dan hoef je in principe niets aan te vragen. Om verrassingen te vermijden is het echter aangeraden om activiteiten (zoals grootschalige wandeltochten of joggings) toch te melden. Voor de inrichting van een controlepost heb je altijd een machtiging nodig.

Procedure

Toestemming

Een toestemming moet je aanvragen bij de beheerder van het gebied.

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vind je een overzicht van de bossen en natuurreservaten die in het beheer zijn van ANB.
Als het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de beheerder is en je

 • enkel een toestemming nodig hebt, dan moet je het aanvraagformulier uiterlijk twee weken vóór de activiteit plaatsvindt opsturen naar de provinciale afdeling van het ANB (de contactgegevens staan op het formulier)
 • een toestemming én een machtiging nodig hebt, dan volstaat het om een machtiging aan te vragen (zie hieronder).

De organisator moet tijdens de activiteit in het bezit zijn van de toestemming van de beheerder en die kunnen voorlegggen bij controle door de natuurinspectie of een andere gemachtigde toezichthouder.

Machtiging

Een machtiging voor een activiteit in een bos of natuurreservaat van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kan je aanvragen door het aanvraagformulier uiterlijk 35 dagen vóór de activiteit plaatsvindt op te sturen naar de provinciale afdeling van het ANB (de contactgegevens staan op het formulier).

Natuurinspecteurs zullen erop toezien dat de toegankelijkheidsvoorwaarden worden nageleefd.

Melding

Grootschalige activiteiten waarvoor geen machtiging of toestemming nodig is, kan je melden bij de beheerder van het gebied of via de provinciale afdeling van het ANB. Dat doe je het best 30 dagen vóór de activiteit plaatsvindt.

Voor wie

Burger, Onderneming, Organisatie