Sportverenigingen zonder cafetaria - subsidie

Inhoud

Subsidies voor sportclubs die permanent gebruik maken van de overdekte sportinfrastructuur en niet beschikken over een cafetaria.

Voorwaarden

Erkend zijn als sportvereniging in de gemeente en niet beschikken over een eigen cafetaria.

Procedure

Contacteer de sportdienst om een aanvraag te starten.

Voor wie

Organisatie