Horecavergunning

Inhoud

Om een horecazaak te mogen opstarten, openhouden of heropenen, of om een bestaande horecazaak over te nemen, moet u een horecavergunning hebben. Die vergunning bundelt verschillende verplichtingen en procedures die van toepassing zijn op de exploitatie van een horecazaak.

Voorwaarden

Een horecazaak wordt gedefinieerd als elke drank-of eetgelegenheid, permanent of tijdelijk ingericht, die publiek toegankelijk is en waar dranken en/of maaltijden worden verstrekt voor consumptie ter plaatse.

Om de vergunning te kunnen afleveren, moeten volgende gegevens aan de dienst beleidsondersteuning bezorgd worden:

 • gegevens identiteitskaart van de exploitant en van de aangestelde(n) van de exploitant (de gegevens kan je uitlezen met je ID-kaart of laten uitlezen bij dienst Burgerzaken)
 • telefoonnummer en mailadres van de exploitant
 • vermelding soort horecazaak, het adres, telefoonnummer en mailadres van de zaak
 • kopie van het uittreksel inschrijving KBO met een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket
 • statuten van de vennootschap (tenzij het een eenmanszaak betreft)
 • kopie van de (ontwerp)huurovereenkomst
 • een uittreksel uit het strafregister van de exploitant en van de aangestelde(n) van de exploitant. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden na datum van opmaak
 • in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler
 • een bewijs dat de exploitant in orde is met de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing
 • een attest brandveiligheid (een afspraak voor controle van de brandveiligheid verloopt via het secretariaat)


Geldigheidsduur

De vergunning blijft gelden voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van de vergunning en tot de stopzetting van de uitbating of als er sprake is van een wijziging op het vlak van:

 • de uitbater of inwonende personen, medevennoten, … of

 • het pand (bijv. verhuizing, grondige verbouwing, …)

Procedure

U vraagt het standaard aanvraagformulier voor een horecavergunning aan via beleidsondersteuning@beerse.be en vervolledigt de aanvraag met de volgende documenten:

 • gegevens identiteitskaart van de exploitant en van de aangestelde(n) van de exploitant (de gegevens kan je uitlezen met je ID-kaart of laten uitlezen bij dienst Burgerzaken)
 • telefoonnummer en mailadres van de exploitant
 • vermelding soort horecazaak, het adres, telefoonnummer en mailadres van de zaak
 • kopie van het uittreksel inschrijving KBO met een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket
 • statuten van de vennootschap (tenzij het een eenmanszaak betreft)
 • kopie van de (ontwerp)huurovereenkomst
 • een uittreksel uit het strafregister van de exploitant en van de aangestelde(n) van de exploitant. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden na datum van opmaak
 • in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler
 • een bewijs dat de exploitant in orde is met de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing
 • een attest brandveiligheid (een afspraak voor controle van de brandveiligheid verloopt via het secretariaat)

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • bij voorkeur via mail naar beleidsondersteuning@beerse.be

Kostprijs

Kost

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Uitzonderingen

-

Meer info

-

Voor wie

Onderneming

Afhandeling

-