Bingo of kienspel organiseren

Inhoud

Kienen of bingo mag enkel georganiseerd worden met een vergunning of geldige toestemming van de burgemeester. Om een toelating te verkrijgen voor een kien-of bingo-avond moet je bovendien aan heel wat voorwaarden voldoen. Het betreft namelijk kansspelen en deze zijn strikt gereglementeerd.

Voorwaarden

Kienen of bingo mag enkel georganiseerd worden met een vergunning of geldige toestemming.

Voorgenoemde kansspelen kunnen enkel doorgaan als ze worden toegelaten door de burgemeester en indien de uitgifte van de loten enkel in de gemeente wordt gedaan en ook enkel daar aangekondigd of bekendgemaakt wordt.

Er kan alleen een toelating worden gegeven aan een plaatselijke jeugd-, sport- of socio-culturele vereniging, een plaatselijke onderwijsinstelling, een plaatselijke vereniging ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, een feitelijke vereniging zonder winstgevend oogmerk ten behoeve van een sociaal of liefdadig doel. 

Dit sluit per definitie een individueel, persoonlijk of familiaal belang uit. Commerciële firma's komen ook niet in aanmerking voor een vergunning.

Voorwaarden:

 • De organisatie gebeurt niet met winstoogmerk of voor commerciële doeleinden;
 • Er mag slechts een zeer beperkte inzet zijn voor de speler en het spel mag aan de speler maar een materieel voordeel van geringe waarde opleveren. Een maximale inzet van 10 euro per dag en een prijzenpot met een waarde van maximaal ¼ van de waarde van de uitgegeven biljetten is aanvaardbaar;
 • Er mogen geen geldprijzen of onmiddellijk in geld omkeerbare prijzen worden toegekend;
 • De deelname is verboden voor minderjarigen;
 • Per aanvrager wordt de organisatie slechts occasioneel toegestaan;
 • De bekendmaking van het bingo- of kienspel mag alleen binnen de gemeente gebeuren. Deze publiciteit moet vermelden: dag en tijdstip van de activiteit, de prijs van de deelname, de bestemming van de opbrengst, de datum van goedkeuring. Er mag geen melding gemaakt worden van de te winnen prijzen;
 • De vereniging mag enkel zelf reclame maken en mag geen beroep doen op een derde om promotie te maken voor het bingo- of kienspel;
 • De verenigingen mogen voor de organisatie van het bingo- of kienspel op geen enkele manier een beroep doen op ”promotoren”. De algemene organisatie van het bingo- of kienspel berust uitsluitend bij de vereniging die zelf instaat voor de prijzen, de reclame, de trekking van de winnende nummers en het overhandigen van de prijzen aan de winnaars.
Aanvraagtermijn: Elk kienspel dat aan het publiek wordt aangeboden is onderworpen aan vergunning die tijdig (minstens 30 dagen vóór het evenement) en voorafgaandelijk dient aangevraagd te worden. 

Om een vergunning te bekomen dienen een aantal gegevens bezorgd te worden :

 • naam, aard, vorm, adres van de vereniging, alsook KBO-nummer indien van toepassing;
 • naam en adres en handtekening van de verantwoordelijke/aanvrager (verantwoordelijke/aanvrager is minstens 18 jaar);
 • datum, uur en plaats van het bingo- of kienspel;
 • doel van de inrichting van het bingo- of kienspel (concrete bestemming opbrengst);
 • globale waarde van de prijzen in natura;
 • verwachte kosten ten laste van de vereniging n.a.v. de inrichting van het bingo- of kienspel;
 • laatst georganiseerde bingo- of kienspel door de aanvragende vereniging;
 • geplande wijze en vorm van publiciteitsvoering en verspreidingsgebied;
 • het maximaal aantal kaarten en prijs per kaart.
Je bezorgt je aanvraag aan de dienst beleidsondersteuning, Heilaarstraat 6, 2340 Beerse of digitaal: beleidsondersteuning@beerse.be.

In meerdere gemeenten : vergunning deputatie 

Wordt de uitgifte van de loten voor een tombola of kienspel gedaan, aangekondigd of bekendgemaakt in meerdere gemeenten van de provincie Antwerpen, dan is het Lokaal Bestuur niet bevoegd.

Meer inlichtingen vraag je bij de Kansspelcommissie, Kantersteen 47 te 1000 Brussel. Bereikbaar via de website www.gamingcommission.be of per e-mail info@gamingcommission.be.

Procedure

De aanvraag voldoet aan alle vooropgestelde voorwaarden en wordt tijdig (minstens 30 dagen voor het evenement) ingediend.
De burgemeester behandelt de aanvraag en levert al dan niet een vergunning af die door de dienst beleidsondersteuning aan de aanvrager bezorgd wordt. 


Voor wie

Organisatie

Afhandeling