Subsidie sociale en culturele participatie

Inhoud

Personen die gekend zijn bij het OCMW kunnen aan gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de kosten verbonden aan activiteiten en manifestaties van sociale, culturele of sportieve aard aanvragen. 

Voorwaarden

  • je hebt recht op een leefloon of financiële steun, je bent in budgetbeheer of budgetbegeleiding of in collectieve schuldenregeling, je hebt een beperkt inkomen of je verkeert financiële moeilijkheden
  • personen die niet gekend zijn bij het OCMW en die financieel onvoldoende middelen hebben voor deze activiteiten kunnen na een sociaal-financieel onderzoek, waaruit de financiële nood blijkt, ook OCMW gebruiker worden en beroep doen op de subsidie

Procedure

  • je contacteert de sociale dienst van het OCMW
  • de maatschappelijk werker voert een sociaal-financieel onderzoek uit
Wat meebrengen

  • het b​etalingsbewijs van de activiteit of manifestatie​
  • het inschrijvingsbewijs van de activiteit of manifestatie
Kostprijs

Het bedrag van de tegemoetkoming wordt samen met je maatschappelijk werker bekeken.

Voor wie

Burger

Afhandeling

Sociale dienst