Sociaal tarief IBO

Inhoud

Het OCMW kan je een sociaal tarief toekennen voor buitenschoolse kinderopvang in Beerse. 


Voorwaarden

 • de ouders hebben recht op leefloon of equivalent leefloon (gratis opvang)
 • de ouders ontvangen inkomensaanvullende steun (gratis opvang)
 • de ouders ontvangen materiële aanvullende steun (gratis opvang)
 • de ouders krijgen budgetbeheer of budgetbegeleiding bij OCMW of andere schuldhulpverleners (gratis opvang)
 • voor een periode van 6 maanden na het succesvol afsluiten van schuldhulpverlening (80% korting)
 • medische of psychologische zorgbehoefte bij kinderen of ouders waardoor kinderopvang een belangrijke factor is voor draaglastvermindering ( gratis opvang)
 • de ouder heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming (80% korting)
 • de ouder heeft een kansentarief UIT-pas (80% korting)​

Procedure

 • dien je aanvraag in bij de sociale dienst van het OCMW
 • een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie

Wat meebrengen

 • je identiteitskaar​t
 • afhankelijk van de categorie waar je deel van uitmaakt, dien je het passend bewijs mee te nemen. Dit kan een attest van het ziekenfonds zijn waarin je bewijst dat je de verhoogde tegemoetkoming geniet, een attest dat je in collectieve schuldenregeling bent, ...​​

Kostprijs

Afhankelijk van je situatie kan je genieten van gratis opvang of een korting van 80%. 


Voor wie

Burger

Afhandeling

Sociale dienst