Minimale levering van elektriciteit en aardgas voor wie een budgetmeter heeft

Inhoud

Een budgetmeter kan je helpen om het verbruik van elektriciteit en aardgas onder controle te houden. De Vlaamse overheid regelt voor gezinnen met een budgetmeter bovendien een minimale levering van elektriciteit en aardgas.

De budgetmeter voor elektriciteit levert altijd 10 ampère aan elektriciteit, zelfs als er geen geld staat op uw budgetmeterkaart.

Via een aardgasbudgetmeter is een gegarandeerde minimale levering om technische redenen niet mogelijk. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet heeft opgebruikt, dreigt dan geen aardgas meer te hebben. Een gezin met een budgetmeter kan in de winterperiode in aanmerking komen voor financiële steun van de Vlaamse overheid om de aardgasmeter op te laden. Deze steun, Minimale Levering Aardgas, afgekort MLG, vraag je aan via het OCMW van je woonplaats. 

Voorwaarden

  • in de winterperiode kunt je via het OCMW een beperkte financiële steun krijgen om uw aardgasbudgetmeter op te laden.
  • de winterperiode loopt van 1 november tot 31 maart.

Procedure

Maak een afspraak bij de sociale dienst van het OCMW.

Het OCMW onderzoekt je aanvraag en beslist dan of je in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas voor uw budgetmeter.

Het OCMW kan ook voorwaarden verbinden aan de financiële steun, bijvoorbeeld:

  • schuldbegeleiding en schuldafbouw
  • maatregelen om het gebruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren)
  • een afspraak in verband met de oplading tijdens de niet-winterperiode met het doel vóór de volgende winterperiode een reserve te hebben
  • de terugbetaling van een gedeelte van het toegekende bedrag.

Als je in aanmerking komt, dan kan je om de 14 dagen een minimale hoeveelheid aardgas opladen voor een bepaald bedrag.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • de gele kaart van de aardgasbudgetmeter​​​​​
  • attest van verhoogde tussenkomst
  • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden

Kostprijs

Het bedrag voor de minimale levering van aardgas wordt voor de wintermaanden vastgesteld door de minister van Energie. Het bedrag wordt toegekend per halve maand. Dat bedrag is afhankelijk van het type woning en van je statuut (bijvoorbeeld 'beschermde afnemer' of niet).

Het OCMW kan echter een hoger of lager bedrag toekennen.

Voor wie

Burger