Dringende steun in noodsituaties

Inhoud

Zit je in een noodsituatie? Bijvoorbeeld door een zware tegenslag of een uithuiszetting. Vraag dan dringende steun aan het OCMW.

Voorwaarden

  • je woont in Beerse
  • je bent behoeftig: je financiële middelen zijn uitgeput
  • je hebt onmiddellijk hulp nodig

Procedure

  • dien je aanvraag in bij de sociale dienst van het OCMW
  • een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie
  • de OCMW-voorzitter beslist of je dringende steun krijgt

Wat meebrengen

  • ​identiteitskaart
  • bewijs van financiële situatie: inkomsten, uitgaven, schulden
  • bewijs van eenmalig of dringend tekort​

Voor wie

Burger