Voorschotten op sociale uitkeringen

Inhoud

Laat de uitbetaling van je uitkering op zich wachten en kom je hierdoor in financiële problemen? Dan kan je een voorschot aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW. 

Welke uitkeringen komen in aanmerking?

 • werkloosheidsuitkering
 • ziekte-uitkering
 • invaliditeitsuitkering
 • pensioen
 • kinderbijslag

Voorwaarden

 • je woont in Beerse
 • je hebt recht op een sociale uitkering en je hebt financiële problemen

Procedure

 • contacteer de social​​e di​enst van het OCMW.
 • een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.
 • het Bijzonder Comité beslist of je een voorschot krijgt.​

Wat meebrengen

 • je ​identiteitskaart
 • bewijzen van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)​
 • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden
 • een bewijs van recht op uitbetaling sociale uitkering​

Kostprijs

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van je financiële situatie en de aard van de sociale uitkering.


Voor wie

Burger