Parkeerkaart voor personen met een handicap

Inhoud

De parkeerkaart voor personen met een handicap geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

  • je minstens 2 punten scoort voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit en verplaatsing' (kinderen)
  • je getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
  • je gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
  • je getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
  • je bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn
  • je oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Procedure

  • Maak een afspraak met de sociale dienst van het OCMW
  • De maatschappelijk werker doet de aanvraag via de website van de Directie-generaal Personen (parkeerkaart aanvragen)

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Meer informatie over de parkeerkaart voor personen met een handicap vind je op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Wat meebrengen

  • ​Je identiteitskaart

Voor wie

Burger

Afhandeling

Directie-generaal Personen met een Handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
BE