Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Inhoud

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

Voorwaarden

Op het ogenblik van de aanvraag:

  • moet je ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar
  • kan je maximum 1/3 verdienen van wat een gezond persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen
  • jouw inkomsten en die van jouw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden
  • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister, bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België
  • je handicap moet erkend worden
Op de website van de Directie-generaal Personen met een Handicap vindt u de volledige voorwaarden.

Procedure

  • maak een afspraak bij de sociale dienst van het OCMW.
  • je sociaal werker doet de aanvraag op de website van de FOD Sociale Zekerheid samen met jou. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart nodig en moet je je pincode weten.
  • de Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij je arts of specialist.
  • je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Wat meebrengen

​je identiteitskaart

Kostprijs

Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van je gezinssituatie en de inkomsten van je gezin.

Voor wie

Burger

Afhandeling

Directie-generaal Personen met een Handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
BE