Inkomensgarantie voor ouderen

Inhoud

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben.

Voorwaarden

Om na te gaan of je recht hebt op de IGO, worden je bestaansmiddelen en die van je huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. Meer informatie over de berekening van je financiële middelen en de inkomensgrens waaronder je recht kunt hebben op een IGO, vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Je moet ook voldoen aan de onderstaande voorwaarden op gebied van leeftijd, nationaliteit en woonplaats.

 • Leeftijdsvoorwaarde: je bent minstens 65 jaar.
 • Nationaliteitsvoorwaarde: je bent Belg of je bevind je in een gelijkgestelde situatie.
 • Verblijfsvoorwaarde: je moet je hoofdverblijfplaats in België hebben. Je mag maximaal 29, al dan niet opeenvolgende, dagen per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Sinds 1 juli 2019 moet je de Pensioendienst altijd vooraf op de hoogte brengen als je:
  • in België meer dan 21 opeenvolgende dagen op een andere plaats verblijft dan op je gewone adres.
  • naar het buitenland gaat, wat de duur ervan ook is.

Meer informatie over de nationaliteitsvoorwaarde, de verblijfsvoorwaarde en de controles op de verblijfsvoorwaarde vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Procedure

In de meeste gevallen moet je zelf geen aanvraag indienen voor je IGO. Het onderzoek start automatisch als je:

 • een pensioen aanvraagt in België
 • al een pensioen krijgt in België
 • een tegemoetkoming aan gehandicapten krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt
 • een leefloon krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

In alle andere gevallen kan je zelf jouw IGO aanvragen:

Meer informatie over het aanvragen van uw pensioen en/of de IGO vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Wat meebrengen

 • ​Je identiteitskaart
 • Bankuittreksels van de voorbije 3 maanden

Kostprijs

Het bedrag dat je kan ontvangen is afhankelijk van je financiële middelen en je gezinssituatie.

Meer informatie vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Voor wie

Burger

Afhandeling

Federale Pensioendienst