Doorverwijzing Pap en Pampers

Inhoud

Mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen na doorverwijzing van de sociale dienst aan een voordeling tarief pampers, pap en potjes fruitpap bekomen bij De Watertoren.

Voorwaarden

je hebt het financieel moeilijk 

Procedure

  • dien je aanvraag in bij de sociale dienst van het OCMW
  • een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie

Wat meebrengen

  • je identiteitsbewijs
  • bewijzen van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)​
  • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden.


Voor wie

Burger