Individueel verminderd tarief Kind & Gezin

Inhoud

Het OCMW heeft de mogelijkheid om ouders die gebruik maken van de inkomensgerelateerde opvang en dus opvang dienen te betalen in verhouding met hun inkomen, een OCMW tarief toe te kennen.
Dit OCMW tarief wordt het individueel verminderd tarief genoemd. Indien zij het gewone tarief (= inkomenstarief) niet kunnen betalen, kunnen er door het OCMW aangepaste tarieven (= individueel verminderd tarief) toegekend worden.​

Voorwaarden

Je voldoet aan één van volgende voorwaarden: 

 • je ontvangt als ouder een leefloon 
 • je inkomen is met minstens 20 procent gedaald, tov het inkomen dat werd gebruikt voor de aanvankelijke berekening van het inkomenstarief en dit gedurende 3 maanden 
 • je kan als ouder het inkomenstarief onmogelijk betalen

Procedure

 • je vraagt zelf via Kind en Gezin je attest inkomenstarief op. Dit bezorg je samen met de nodige bewijzen aan het OCMW van Beerse
 • het OCMW van Beerse voert een sociaal - financieel onderzoek, nadat u de steun hebt aangevraagd
 • het OCMW neemt bijgevolg, na het voeren van het sociaal - financieel onderzoek, een beslissing. Het OCMW bepaalt op welk bedrag u recht hebt en vanaf wanneer
 • het OCMW informeert per brief aan Kind en Gezin
 • Kind en Gezin maakt een nieuw attest op met het OCMW-tarief
 • dit attest geef je vervolgens af aan je kinderopvang
Wat meebrengen

 • je identiteitsbewijs
 • bewijzen van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)
 • ​rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden


Kostprijs

Afhankelijk van je financiële situatie krijg je een korting op het berekend tarief.

Voor wie

Burger

Afhandeling

Sociale dienst