Financiële tussenkomst (-65 jarigen)

Inhoud

Heb je vragen over een financiële tussenkomst of wens je hier beroep op te doen? Contacteer de sociale dienst, zij onderzoeken elke steunaanvraag. Elke steunaanvraag is persoons- en situatiegebonden. 

Voorwaarden

  • ​je woont in Beerse
  • je bent jonger dan 65 jaar

Procedure

  • contacteer de sociale dienst​ van het OCMW
  • een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie
  • het Bijzonder Comité voor de sociale dienst beslist of je een financiële tussenkomst krijgt

Wat meebrengen

  • je identiteitsbewijs
  • bewijzen van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)​
  • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden

Kostprijs

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van je financiële situatie.

Voor wie

Burger