Prodeo aanvraag

Inhoud

Wanneer je een advocaat nodig hebt, maar hiervoor onvoldoende financiële middelen hebt, kan je beroep doen op een prodeo advocaat.

Voorwaarden

Mensen die voldoen aan bepaalde inkomstenvoorwaarden, kunnen een aanvraag indienen voor een prodeo advocaat.


Procedure

  • maak een afspraak met de sociale dienst van het OCMW
  • een maatschappelijk werker overloopt samen met jou het aanvraagformulier en vult dit, indien nodig, mee in
  • je neemt dit document mee naar huis, verzamelt de nodige documenten en dient vervolgens met deze formulieren de aanvraag in bij de griffie van de rechtbank

Wat meebrengen

  • ​je ​identiteitskaart​
  • attest samenstelling gezin
  • dagvaarding (indien van toepassing)
  • bewijzen van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)​
  • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden​


Kostprijs

Gratis dienstverlening


Voor wie

Burger