Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Inhoud

Dringende medische hulp is een medische hulp in de vorm van een financiële tussenkomst van het OCMW in de medische kosten van een persoon die illegaal in België verblijft. Dringende medische hulp is meestal de enige vorm van maatschappelijke dienstverlening waarop personen die illegaal in België verblijven, recht hebben.

Dringende medische hulp is geen financiële hulp die rechtstreeks aan de persoon wordt uitgekeerd, maar die enkel de toegang tot medische zorg wil verzekeren aan personen die illegaal in België verblijven en dit door de arts, het ziekenhuis, de apotheker, ... te betalen.

Voorwaarden

 • je hebt geen wettig verblijfsstatuut in België, je verblijft zonder papieren in België.
 • uit een sociaal onderzoek blijkt dat je dringend medische zorgen nodig hebt.
 • je verblijft op het grondgebied van Beerse.
 • je hebt geen eigen financiële middelen om de medische zorgen te betalen.

Procedure

 • je gaat eerst naar de huisarts en hij geeft je een attest Dringende Medische Hulp.
 • met dit attest ga je naar de sociale dienst van het OCMW.
 • het OCMW zal, na controle van de dringende medische hulp en het illegaal verblijf, een betalingsverbintenis meegeven.
 • met deze medische kaart kan je de ingreep of consultatie laten uitvoeren.

Als je ernstig ziek of gewond bent en heel dringend hulp nodig heeft, ga je onmiddellijk naar een dokter of een ziekenhuis. Het OCMW bevoegd voor het grondgebied waar het ziekenhuis zich bevindt, moet dan gewaarschuwd worden en de behandelende arts moet een attest Dringende Medische Hulp opmaken. Daarna zal het OCMW eventueel nog een onderzoek doen naar de behoeftigheid.

Wat meebrengen

 • oude verblijfsdocumenten indien deze nog in het bezit zijn
 • je rijksregisternummer (indien je dat nog hebt)
 • bewijzen die je behoeftigheid kunnen aantonen
 • indien je in het bezit bent van een bankrekening in binnen- of buitenland breng je hiervan de afschriften van de laatste 3 maanden mee​

Kostprijs

Enkel de medische kost wordt vergoed, rechtstreeks aan de zorgverstrekker. 

Voor wie

Burger