Buzzypass De Lijn

Inhoud

Het OCMW kan een buzzypass aan verminderd tarief aanvragen voor mensen die een (equivalent) leefloon genieten en mensen die materiële opvang genieten van het OCMW. ​


Voorwaarden

Je geniet een (equivalent) leefloon of materiële hulp van het OCMW.
Voor schoolgaande kinderen die ten laste zijn van ouders die een (equivalent) leefloon of materiële steun genieten, kan ook aan abonnement aangevraagd worden als zij ten minste voor de helft van de tijd ten laste zijn van deze ouder.​

Procedure

  • maak een afspraak met de sociale dienst van het OCMW
  • je maatschappelijk werker vraagt een abonnement voor je aan
  • na de aanvraag zal je een overschrijvingsformulier ontvangen van De Lijn en na betaling zal je abonnement per post worden verstuurd.


Wat meebrengen

Je identiteitskaart

Voor wie

Burger

Afhandeling

Sociale dienst