Voorschot op de alimentatievordering

Inhoud

Betaalt de onderhoudsplichtige na een echtscheiding je niet het onderhoudsgeld waar je recht op hebt? Dan kan je bij de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) vragen om het maandelijkse onderhoudsgeld en de achterstallen in te vorderen. Deze dienst kan je onder bepaalde voorwaarden ook een voorschot op het onderhoudsgeld voor de kinderen uitbetalen.

Voorwaarden

  • Je woont in BelgiĆ«.
  • Het onderhoudsgeld is tweemaal niet of onvolledig betaald in een periode van twaalf maanden voor de aanvraag.
  • Het onderhoudsgeld werd vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in een authentieke akte opgesteld door de notaris.
  • Je voldoet aan de inkomensvoorwaarden.

Procedure

Je dient de aanvraag in twee exemplaren schriftelijk in bij een DAVO-kantoor. De DAVO moet een beslissing nemen binnen de 30 dagen nadat de aanvraag volledig is.

Kostprijs

Het bedrag van het voorschot komt overeen met het bedrag dat werd vastgesteld in de gerechtelijke beslissing of in de notariƫle akte. Er is een maximum bedrag bepaald per maand en per kind.

Je ontvangt de voorschotten voor een periode van 6 maanden. De periode kan vernieuwd worden zolang aan de voorwaarden wordt voldaan .

Voor wie

Burger

Afhandeling

Federale Dienst voor alimentatievorderingen
Koning Albert II laan 33 bus 40
1030 Schaarbeek
BE