Budgetbeheer

Inhoud

​Heb je problemen om je budget goed te beheren? Doe dan een beroep op het budgetbeheer van het OCMW.

Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding:

 • budgetbegeleiding: je beheert je budget volledig zelf
 • budgetbeheer: een maatschappelijk werker beheert je budget​ 
  Er wordt een budgetbeheerrekening geopend op je naam. Alle inkomsten worden op deze rekening gestort. De maatschappelijk werker verricht in samenspraak met jou de betalingen. Je ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor je dagelijkse uitgaven. Er wordt onderhandeld met schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.

Voorwaarden

 • je vindt het moeilijk om je inkomsten en uitgaven te beheren
 • je wil een beroep doen op professionele hulp
 • je bent gemotiveerd
 • je geeft het volledige beheer door aan een maatschappelijk werker

Procedure

 • dien je aanvraag in bij de sociale dienst van het OCMW
 • een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie
 • het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt een beslissing.

Wat meebrengen

 • je identiteitkaart
 • een overzicht van je inkomsten en uitgaven
 • indien van toepassing: een overzicht van je openstaande schulden

Voor wie

Burger