Studietoelage voor het hoger onderwijs

Inhoud

De kosten om te studeren, kunnen hoog oplopen. Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen, geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Voorwaarden

Om een studietoelage te krijgen moet je als student aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben te maken met:

 • Je nationaliteit: 
  • Je moet op 31 december van het schooljaar waarvoor je de toelage aanvraagt, Belg zijn. 
  • Als je geen Belg bent, moet je of moeten je ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.
 • Je inkomen: 
  • Of je een studietoelage krijgt, hangt af van je gezinssituatie en de hoogte van het inkomen van de perso(o)n(en) die voor je onderhoud instaan. Naast het loon horen daar ook bv. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden bij.
 • Je onderwijsinstelling of studie:
  • Je moet een erkende opleiding volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instelling. Dit kan je nakijken in het Hogeronderwijsregister. Bepaalde opleidingen komen niet in aanmerking. Er gelden specifieke voorwaarden voor studies in het buitenland.
  • Je opleiding moet leiden tot het behalen van een diploma.
  • Je moet nog voldoende studietoelagekrediet hebben.

Procedure

 • maak een afspraak met de sociale dienst van het OCMW
 • je maatschappelijk werker kan de aanvraag samen met je invullen en op de website www.studietoelagen.be jouw profiel instellen:
  • je vult daar uw contactgegevens en bankrekeningnummer in
  • je geeft aan dat je een dossier wenst (ofwel enkel het huidige academiejaar, ofwel elk jaar zolang je studeert)
  • je kan een ouder die op hetzelfde adres woont toegang geven om het dossier op te volgen

Let op: in het hoger onderwijs is de student zelf de rechthebbende van een eventuele studietoelage en ook zelf verantwoordelijk voor het in orde brengen van het dossier. Enkel de student kan zijn profiel instellen.

Zodra het dossier is opgestart, ontvang je een e-mail met de vraag om de dossiergegevens na te kijken, eventueel aan te vullen en te bevestigen. Zodra het dossier in behandeling is, houdt de dossierbehandelaar je op de hoogte.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • je bankgegevens
 • gegevens over je opleiding en de onderwijsinstelling

Kostprijs

​Het ​bedrag wordt bepaald door de Afdeling Studietoelagen van de Vlaamse Overheid.

Een overzicht van de bedragen in het hoger onderwijs vind je op de website van Studietoelagen. Je kan er ook de maximale behandeltermijn van je dossier terugvinden. Als je het financieel moeilijk hebt, kan je bij de studentenvoorzieningen van je onderwijsinstelling een voorschot aanvragen op uw studietoelage.

Voor wie

Burger

Afhandeling

Afdeling Studietoelagen
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
BE