Collectieve schuldenregeling

Inhoud

Heb je schulden die je niet kunt afbetalen? Vraag dan een collectieve schuldenregeling aan.

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die structurele schuldproblemen aanpakt:

 

 • De maatschappelijk werker verwijst je door naar een erkende collectieve schuldbemiddelaar.
 • De schuldbemiddelaar beslist of je een collectieve schuldenregeling krijgt.
 • Een schuldbemiddelaar beheert jouw inkomen. Zo helpt hij jou je schulden af te betalen. 
 • Na de collectieve schuldenregeling ga je weer schuldenvrij door het leven.

Voorwaarden

 • je worstelt met structurele schulden die je onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen
 • tijdelijke betalingsproblemen komen niet in aanmerking
 • handelaars en vennootschapsvormen komen niet in aanmerking:
  • structurele schuldproblemen: beroep je op een faillissement
  • tijdelijke wanbetalingen: doe beroep op de wet continuïteit van de ondernemingen
 • vrije beroepen, boeren en ambachtslui komen in principe in aanmerking

Procedure

1. Stel een verzoekschrift voor collectieve schuldenregeling op

​Ga langs bij het OCMW. Een maatschappelijk werker helpt je om het verzoekschrift correct op te stellen.

Wil je het verzoekschrift zelf opstellen? Informeer dan bij de arbeidsrechtbank van jouw woonplaats.​

2. Dien je verzoekschrift in

Dien je verzoekschrift voor een collectieve schuldenregeling in tweevoud in bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar je woont.

3. Wacht de beslissing af

Krijg je een collectieve schuldenregeling? Dan stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. 

De schuldbemiddelaar oordeelt onafhankelijk over:

 • ​jouw belangen
 • belangen schuldeisers​

Wat meebrengen

 • ​identiteitkaart
 • bewijs van schulden: facturen, aanmaningen​

Kostprijs

gratis dienstverlening

Voor wie

Burger

Afhandeling

Federale Overheidsdienst Justitie

Federale Overheidsdienst Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
BE