Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Inhoud

Het OCMW organiseert lokale opvanginitiatieven (LOI) voor personen die internationale bescherming vragen. LOI's zijn gemeubelde privéwoningen of kamers met de nodige voorzieningen, zodat de verzoeker tijdelijk zelf kan instaan voor de dagelijkse basisbehoeften. Het OCMW geeft ook sociale en medische begeleiding.

Voorwaarden

Enkel verzoekers om internationale bescherming (verzoekers) waarvan de procedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven. Bovendien kan dit alleen in een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

Procedure

In principe verblijf je als verzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kan je doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). Je bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

Als verzoeker kan je zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de procedure afgelopen is, dan dan moet je de woning van het LOI verlaten, ongeacht of je in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.

Wat meebrengen

Personen die worden toegewezen aan het lokaal opvanginitiatief dienen documenten in verband met hun identiteit en hun procedure voor te leggen.

Kostprijs

De bewoners van het lokaal opvanginitiatief (LOI) ontvangen een wekelijkse steun van het OCMW. 

Voor wie

Burger

Afhandeling

S​ociale dienst