Equivalent leefloon

Inhoud

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua verblijfsstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Voorwaarden

Je moet aan 2 voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:

  • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
  • je in een noodtoestand bevinden. Dit wil zeggen dat je niet in staat bent om onderdak te vinden, om je te voeden, om  je te kleden, om je te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg

Het OCMW kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Procedure

Je vraagt het equivalent leefloon aan bij het OCMW van je hoofdverblijfplaats.

Wat meebrengen

  • de identiteitsdocumenten en verblijfsdocumenten van alle inwonende gezinsleden.
  • documenten die je behoeftigheid bewijzen.
  • bewijzen rond je werkbereidheid (sollicitatiebewijzen, loonfiches, ...) of bewijzen dat je naar school gaat.
  • huurovereenkomsten.
  • je laatste inkomstenbewijzen.
  • bankafschriften (alle zicht- en spaarrekeningen) van de laatste 3 maanden van alle inwonende gezinsleden.​
 

Kostprijs

Afhankelijk van de categorie equivalent leefloon waarop je gerechtigd bent (gezinssituatie) en de bestaansmiddelen die het OCMW moet verrekenen, wordt jouw equivalent leefloon bepaald.​

Voor wie

Burger