Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Inhoud

​​​​Was je dak- of thuisloos? En heb je een woning gevonden? Vraag dan een installatiepremie aan bij het OCMW.

Deze éénmalige premie helpt je om je woning te betrekken en in te richten.

Voorwaarden

 • je ontvangt een leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering
 • ben je aan het werk? Dan moet je inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%.
 • je hebt een woning gevonden en bent dus niet meer dakloos. Je bent dakloos als je verblijft​:
  • op straat
  • in een kraakpand
  • in een opvangtehuis
  • bij iemand die je voorlopig ontvangt
  • in de gevangenis
  • in een gemeenschap voor daklozen
 • je huurt een kamer of appartement of je mag die woning gebruiken als hoofdverblijfplaats. Je woont alleen of samen met personen die je zelf koos.
 • je ontving nog nooit een installatiepremie.

Procedure

Je vraagt de installatiepremie aan bij het OCMW van je nieuwe woonplaats.

Wat meebrengen

Een attest dat aantoont dat je dakloos was.

Kostprijs

​​1/12de van het jaarbedrag van de leeflooncategorie 'personen met gezinslast'.​

Uitzonderingen

In sommige gevallen, kan de beslissing genomen worden door de Voozitter. Bijvoorbeeld bij hoogdringendheid.

Voor wie

Burger

Afhandeling