Bestuursdocumenten raadplegen

Inhoud

Je kan bestuursdocumenten raadplegen of opvragen. De definitie van een bestuursdocument is ruim: alle informatie, ongeacht de drager ervan, die in het bezit is van een overheidsinstantie (informatie op papier, digitale informatie of audiovisuele informatie).

Bepaalde zaken kan je zelf online bekijken via onze raadpleegomgeving:

  • de agenda, het verslag en het audioverslag van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraadscommissies, sinds 2019
  • een beknopte beschrijving van de besluiten van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en de burgemeestersbesluiten, sinds 2019
Gebruik daarvoor de link onderaan de pagina.
 
Om andere documenten te raadplegen of op te vragen, kan je een aanvraag doen.

Voorwaarden

De aanvraag moet bestaande bestuursdocumenten betreffen. Zo kan je bijvoorbeeld niet vragen om een lijvig dossier te laten samenvatten.

Procedure

Je geeft zelf aan welke vorm van openbaarmaking je verkiest:

  • inzage in het document (gratis)
  • uitleg over het document (gratis)
  • een digitaal of papieren afschrift van het document (eventueel tegen betaling van een redelijke retributie). Een digitaal afschrift is doorgaans gratis tenzij het document bewaard wordt in een extern archief.

Je vermeldt bij je aanvraag minstens je naam en mailadres en het document dat je wenst in te kijken of waarvan je een afschrift wil ontvangen.

Bij voorkeur gebruik je het webformulier. Een aanvraag via brief of mail kan ook.

Kostprijs

Inzage is gratis.

Een afschrift is meestal gratis, maar voor sommige administratieve prestaties wordt een redelijke retributie gevraagd. Je vindt de tarieven in het retributiereglement.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen zijn er uitzonderingsgronden van toepassing, bijvoorbeeld omwille van privacy of copyright.

Meer info

Raadpleeg besluitenlijsten, verslagen en audioverslagen online.

Voor wie

Burger