Naar inhoud

Terugkeervisum

Ben je in België ingeschreven en je hebt nog geen machtiging om onbeperkt in ons land te verblijven maar je moet onverwachts toch nog terug naar je land van herkomst, dan kan je een terugkeervisum aanvragen.
Vóór je vertrek haal je wat documenten op bij de dienst vreemdelingenzaken van Beerse.
Wij verwittigen de federale dienst vreemdelingenzaken en zo zal je geen problemen hebben met het verkrijgen van een terugkeervisum.
Je moet je daarna opnieuw aanbieden. Je procedure loopt in België nadien gewoon verder.