Naar inhoud

Afkomstig uit een andere Belgische gemeente

Afhankelijk van de vorderingen van je dossier in de vorige gemeente geven we een overzicht van de voor te leggen documenten voor inschrijving.
Heb je bepaalde documenten niet of niet meer, kom dan toch alvast maar langs om je adreswijziging door te geven.

 • Je bezit reeds een machtiging tot onbeperkt verblijf
  Breng je identiteitskaart mee om je adres door te geven. Je kan in dit geval zelfs het adres van al de personen doorgeven die op hetzelfde adres wonen en ook mee verhuizen naar het nieuwe adres.
 • Je bezit nog geen machtiging tot onbeperkt verblijf maar bent al wel in het bezit van een identiteitskaart.
  Je komt langs met je identiteitskaart of verblijfsbewijs. Afhankelijk van je statuut breng je ook best volgende zaken mee:
  • Je diende reeds een aanvraag tot vestiging in.
   Breng een kopie van deze aanvraag mee. Normaal gezien heb je die meegekregen bij het indienen van de aanvraag. Kreeg je deze niet mee, dan kunnen we een kopie opvragen maar dan zal je inschrijving wat langer op zich laten wachten.
  • Je diende nog geen aanvraag tot vestiging in.
   Indien je zelf nog een kopie hebt van je werkgeversattest, je bewijs als werkzoekende, het bewijs als zelfstandige, interimwerk, … breng dit dan mee.
   We onderzoeken dan of je hiermee een aanvraag kan doen.
   Je hebt dit in de meeste gevallen eveneens nodig om je identiteitskaart of verblijfsbewijs te kunnen verlengen.
   Beschik je niet meer over deze documenten, dan kunnen wij ze opvragen bij je vorige gemeente.
  • Je bent asielzoeker.
   Ben je in het bezit van een attest van immatriculatie of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, dan hoef je verder niets mee te brengen.

 • Je bezit nog geen machtiging tot onbeperkt verblijf en je hebt nog geen identiteitkaart.
  • Je bent geen asielzoeker.
   Om de een of andere reden kreeg je in je vorige gemeente nog geen identiteitskaart. Dit kan verschillende redenen hebben.
   Breng zeker je bijlage 15, 15 bis, 22 of 22 bis mee.
   Heb je dit niet gekregen maar ben je al wel ingeschreven? Breng dan een bewijs van inschrijving van de gemeente mee.
  • Je bent asielzoeker.
   Breng je bijlage 26, 26 bis of andere bijlage mee samen met al de verlengingen. Heb je onlangs een bevel gekregen en ben je hiertegen in beroep gegaan, breng dan eveneens deze gegevens mee.