Naar inhoud

Cultuurraad Beerse

De cultuurraad geeft advies aan het gemeentebestuur over alle culturele materies in onze gemeente. Dat kan gaan van straatnamen over erkenning van verenigingen tot het culturele beleid van het gemeentebestuur.

De cultuurraad wil een brede kijk op die materies waarborgen en is daarom samengesteld uit een afvaardiging van het socio-culturele verenigingsleven, andere adviesraden zoals jeugdraad, seniorenraad, en verenigingen voor en door mensen in armoede. Deskundigen (mensen die op professioneel vlak met cultuur bezig zijn) vervolledigen de groep. 

Voorzitter: Jan Baten
Ondervoorzitter: Marc Bollansée

Leden: Paul Ooms (deskundige), Wouter Luyckx (jeugdraad), Jac Wilmsen (seniorenraad), Jan Jacobs (De Schakel)
Secretariaat: Elle Verwaest, cultuurbeleidscoördinator
Waarnemend lid: Stefan Poortmans, schepen van cultuur (vanaf 1-1-2013)

Rekeningnr Culturele Raad Beerse: BE30 0011 5880 1911

Aanvragen subsidies: http://www.beerse.be/cultuursubsidies