Naar inhoud

Adoptie

Een adoptieprocedure vergt meestal veel tijd. Afhankelijk van de nationaliteit en de verblijfplaats van het geadopteerde kind kan de procedure sneller gaan of juist veel langer duren.
Men gaat over tot adoptie als men een afstammingsband wil creëren tussen adoptant en geadopteerde.
Zowel meerderjarigen als minderjarigen kunnen geadopteerd worden, de voorwaarden zijn echter zeer verschillend.

Bij de procedure in België krijgt de ambtenaar van de burgerlijke stand een vonnis toegestuurd door het parket van de procureur des Konings. De ambtenaar schrijft het vonnis over en brengt dan de familie op de hoogte.

Bij een procedure in het buitenland is dit niet altijd hetzelfde.
Voor meer informatie ga je best langs bij de dienst burgerlijke stand zodat de volledige akte kan bekeken worden.
Heeft je kind bij binnenkomst in België geen Belgisch paspoort, ga dan ook nog even langs bij de dienst vreemdelingenzaken.

In België is Kind en Gezin belast met het toezicht op adoptie. Hun contactgegevens en meer informatie kan je vinden op de website van Kind en Gezin.