Naar inhoud

2020175348 - Janssen Pharmaceutica - Turnhoutseweg 30

Aangevraagd: het actualiseren van de milieuvergunning

Aanvrager: Janssen Pharmaceutica
Exploitatie-adres: Turnhoutseweg 30
Vergunningverlenende instantie: provincie
Openbaar onderzoek: van 25 januari 2021 tot en met 23 februari 2021


Inkijken van het openbaar onderzoek kan van 25 januari 2021 tot en met 23 februari 2021 op afspraak bij de gemeentelijke dienst omgeving. Indien u meer uitleg wenst bij de vergunningsaanvraag dient u dit specifiek te vermelden bij het maken van een afspraak - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87. De vergunningsaanvraag kan tevens beperkt digitaal worden geraadpleegd via het omgevingsloket: referentie 2020175348.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kunnen van 25 januari 2021 tot en met 23 februari 2021 per brief (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen Heilaarstraat 6, 2340 Beerse of digitaal via het omgevingsloket: referentie 2020175348.

Meer informatie:

Gemeente Beerse: Dienst Omgeving - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87

Provincie Antwerpen: Dienst Omgevingsvergunningen - omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be - 03 224 64 81