Naar inhoud

2020173316 - De Wetschothoeve - Wetschot 36

Aangevraagd: het hernieuwen van een rundveebedrijf na wijziging en uitbreiding

Aanvrager: De Wetschothoeve
Exploitatie-adres: Wetschot 36
Vergunningverlenende instantie: provincie
Openbaar onderzoek: van 22 januari 2021 tot en met 20 februari 2021


Inkijken van het openbaar onderzoek kan van 22 januari 2021 tot en met 20 februari 2021 op afspraak bij de gemeentelijke dienst omgeving. Indien u meer uitleg wenst bij de vergunningsaanvraag dient u dit specifiek te vermelden bij het maken van een afspraak - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87. De vergunningsaanvraag kan tevens beperkt digitaal worden geraadpleegd via het omgevingsloket: referentie 2020173316.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kunnen van 22 januari 2021 tot en met 20 februari 2021 per brief (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen Heilaarstraat 6, 2340 Beerse of digitaal via het omgevingsloket: referentie 2020173316.

Meer informatie:

Gemeente Beerse: Dienst Omgeving - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87

Provincie Antwerpen: Dienst Omgevingsvergunningen - omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be - 03 224 64 81