Naar inhoud

2020162912 - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - Volkstuinplein ZN

Aangevraagd: het uitvoeren van infrastructuurwerken ter realisatie van woonblokken

Aanvrager: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Exploitatie-adres: Volkstuinplein ZN
Vergunningverlenende instantie: gemeente
Openbaar onderzoek: van 24 januari 2021 tot en met 22 februari 2021


Inkijken van het openbaar onderzoek kan van 24 januari 2021 tot en met 22 februari 2021 op afspraak bij de gemeentelijke dienst omgeving. Indien u meer uitleg wenst bij de vergunningsaanvraag dient u dit specifiek te vermelden bij het maken van een afspraak - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87. De vergunningsaanvraag kan tevens beperkt digitaal worden geraadpleegd via het omgevingsloket: referentie 2020162912.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kunnen van 24 januari 2021 tot en met 22 februari 2021 per brief (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen Heilaarstraat 6, 2340 Beerse of digitaal via het omgevingsloket: referentie 2020162912.

Meer informatie:

Gemeente Beerse: Dienst Omgeving - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87