Naar inhoud

2020171845 - Stevens Victor - Houtseweg ZN

Aangevraagd: het bouwen van een appartementsgebouw met negen appartementen

Aanvrager: Stevens Victor
Exploitatie-adres: Houtseweg ZN
Vergunningverlenende instantie: gemeente
Openbaar onderzoek: van 22 januari 2021 tot en met 20 februari 2021


Inkijken van het openbaar onderzoek kan van 22 januari 2021 tot en met 20 februari 2021 op afspraak bij de gemeentelijke dienst omgeving. Indien u meer uitleg wenst bij de vergunningsaanvraag dient u dit specifiek te vermelden bij het maken van een afspraak - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87. De vergunningsaanvraag kan tevens beperkt digitaal worden geraadpleegd via het omgevingsloket: referentie 2020171845.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kunnen van 22 januari 2021 tot en met 20 februari 2021 per brief (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen Heilaarstraat 6, 2340 Beerse of digitaal via het omgevingsloket: referentie 2020171845.

Meer informatie:

Gemeente Beerse: Dienst Omgeving - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87